07/03/19  Tin của trường  43
gv tập huấn
 08/12/17  Tin tức - Sự kiện  54
100% Cán bộ công nhân viên tham gia
 25/04/16  Tin của trường  243
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Lâm Sơn.